E-Shop sperky-stribro.com

Nyní se nacházíte na stránce : Stříbrné šperky => obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Vymezení pojmů


”Produkt” je jakýkoliv produkt nabízený prostřednictvím internetových stránek www.sperky-stribro.com .

”Prodejce” BAXO s.r.o., K Lůžku 459, 25244 Dolní Jirčany, IČO: 270 92 500 .

”Spotřebitel” je subjekt, který s Prodejcem uzavřel smlouvu o koupi produktu.


Obecná ustanovení


Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodejcem a spotřebitelem se vztahují všeobecně závazné platné předpisy České Republiky.


Cena produktu a cena dodání produktu


Aktuální ceny produktu jsou uvedeny na www.sperky-stribro.com . Do těchto cen se nezapočítává cena za dodání produktu na místo určené spotřebitelem. Cena za dodání produktu je hrazena spotřebitelem osobně dle platného ceníku. Více v sekci košík. Při osobním odběru v místě podnikání prodejce, hradí spotřebitel pouze cenu produktu.


Objednání produktu


Spotřebitel může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.sperky-stribro.com . Prodejce následně realizuje potvrzení objednávky (její části). Pro potvrzení objednávky je nevyhnutelná přesná specifikace produktu – označení jeho druhu, ceny a množství, dále ceny za dodání produktu, způsob a termín úhrady objednávky, způsob a termín dodání produktu. Takto potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.


Platba za produkt


Platbu za produkt může spotřebitel realizovat bezhotovostním platebním stykem (platba převodem na účet), v hotovosti při převzetí produktu, po dopravě ke spotřebiteli nebo v místě podnikání prodejce. Číslo bankovního účtu prodejce: ............/5500.


Dodací lhůta


Expedice produktu je obvykle do 24 hodin. Dodací lhůta závisí od zvoleného způsobu doručení a je v průměru 1 až 3 pracovní dny. Když to okolnosti vyžadují, prodejce a spotřebitel se můžou dohodnout na prodloužení dodací lhůty nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Spotřebitel je vždy po potvrzení objednávky informován o délce dodací lhůty telefonicky nebo e-mailem.


Dodání a převzetí produktu


Prodejce je povinen po zaplacení ceny za produkt a ceny za dodání produktu spotřebitelem, dodat produkt spotřebiteli v požadované kvalitě, ceně a množství. Dodání produktu je možné realizovat v rámci České a Slovenské Republiky, a to prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodejce, případně formou osobního odběru v místě podnikání prodejce. Před převzetím produktu je spotřebitel povinen potvrdit objednávku, zaplatit cenu za produkt a cenu za dodání produktu. Při převzetí produktu spotřebitel podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav a převzetí na Dodacím listu/ Faktuře/ Přepravném listu.


Zrušení objednávky


Spotřebitel má možnost objednávku zrušit maximálně do 24 hodin po odeslání objednávky bez udání důvodu, nebo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů (Odstoupení od smlouvy). Spotřebitel tak může učinit telefonicky na čísle Velká Bíteš nebo e-mailem na adrese bites @ sperky-stribro.com . V případě, že spotřebitel zruší objednávku do 24 hodin a mezitím už zaplatil za objednaný produkt, prodejce mu uhradí zaplacenou částku bankovním převodem nazpět. V případě zrušení objednávky po více jak 24 hodinách (a už vyexpedovaného produktu ze skladu) si prodejce nárokuje úhradu vynaložených prostředků maximálně do výšky 80 %.


Vady produktu, záruční doba a reklamace


Prodejce zodpovídá za vady, které má produkt při převzetí spotřebitelem. Když jde o vadu, kterou je možné odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodejce je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel též může místo odstranění vady požadovat výměnu produktu, nebo když se vada týká jen části produktu, výměnu části, pokud tím prodejci nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Jde-li o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se produkt mohl řádně užívat jako produkt bez vady, má spotřebitel právo na výměnu produktu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny produktu. Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí produktu spotřebitelem. Reklamace si spotřebitel uplatňuje u prodejce, u kterého byl produkt koupen, respektive na kterékoliv prodejně prodejce. V případe potřeby kontaktujte prodejce na telefonním Velká Bíteš.


Reklamace se nevztahuje na:

- mechanicky poškozený produkt (roztrhnutí, zlomení, poškrábaní, rozbití...)

- "černění" stříbra: Černění stříbra je přirozená vlastnost tohoto drahého kovu. Obvykle postačuje začerněný šperk vyleštit na to určeným hadříkem, roztokem, příp. (recepty babiček) zubní pastou nebo cigaretovým popelem. Taktéž je možné šperk vyčistit ultrazvukovou čističkou.Šperk nadměrně černá v následovních případech: používaní agresivních pleťových přípravků s obsahem (i stopovým) sloučenin síry, čpavku či jiných solí, nadměrné pocení (zejména v létě), koupání se se šperkem v moři, lázních, chlórované vodě a pod., mytí nádobí, podlahy (zejména SAVO) a pod. se šperkem (trpí zejména prsteny).


Odstoupení od smlouvy


Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 5-ti pracovních dnů ode dne převzetí produktu. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší a prodejce je povinen převzít produkt zpět na kterékoliv prodejně prodejce a vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za produkt nejpozději v lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení produktu snáší spotřebitel.


Ochrana osobních údajů


Prodejce shromažďuje a zpracovává spotřebitelem poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 428/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel používáním tohoto internetového obchodu souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Spotřebitel může být informován o novinkách v internetovém obchodu e-mailem nebo telefonicky. Prodejce se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné pro doručení produktu poskytnuté přepravci.


Výhrada omylů


Vyhrazujeme si právo na změnu technických, designových nebo jiných parametrů výrobků bez předešlého upozornění. Navzdory snaze může dojít k omylům při technických, designových nebo jiných parametrech a vyobrazeních. Za tyto neneseme žádnou zodpovědnost.


Všeobecné obchodní podmínky © 2011-2013 Koron s.r.o.